Loading...

Ngưỡng mộ bác, vượt lên số phận của cuộc đời

0
255

VƯỢT SỐ PHẬN

BÁC ĐÂY SỐ PHẬN CHẲNG CÓ TAY

LÀM NGHỀ THỢ MAY KHÉO TUYỆT TÀI

ĐÔI CHÂN THAY TAY LÀM VIỆC KHÕE

XIN CÚI ĐẦU CHÀO NHÂN VẬT HAY

NGƯỠNG MỘ CUỘC ĐỜI NGHỊ LỰC VƯƠN

DÂNG CẢ TÌNH THƯƠNG TÁNH NHỊN NHƯỜNG

MỌI VIỆC VƯỢT QUA BÀN CHÂN THÉP

CHO XÃ HỘI NÀY PHẢI NOI GƯƠNG

Tác giả: Đặng Hữu Thiện

XIN CÚI ĐẦU BÁI PHỤC BÁC

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here